سنگ قبری عجیب در بهشت زهرا تهران ، متعلق به یکی از هنرمندان کشور ایران است.

ارسال نظر