به نظر شما کدام یک از این ترس ها عجیب تر هستند؟

ترس مهران مدیری از هواپیما

مهران مدیری بازیگر محبوب به شدت از هواپیما می ترسد.

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...]

لیلا حاتمی و ترس از پیری

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](1)

بهرام رادان و ترس از تصادف

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](6)

امین حیایی و ترس از ارتفاع

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](5)

شهاب حسینی و ترس از زلزله

شهاب حسینی سوپر استار سینمای ایران به شدت از زلزله می ترسد.

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](4)

ترانه علیدوستی و ترس از آسانسور

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](3)

مهناز افشار و ترس از مارمولک

مهناز افشار بازیگر تازه مهاجرت کرده از ترس خود می گوید:

Screenshot_2021-03-23 بازیگران و هنرمندان on Instagram “کدومش عجیب بود؟ اگر با اینگونه پست ها حال میکنید با لایک کردنش انرژ[...](2)

 

ارسال نظر