فیلمی لو رفته از شیطنت های نامتعارف این خانم های بازیگر با آهنگ فتانه در خیابان های تهران حاشیه ساز شد.

پرستو صالحی متولد 9 آبان 1356 است. نام اصلی پرستو صالحی الهام است.پرستو صالحی و بهاره ارجمند دوستان صمیمی هم هستند.پرستو صالحی مجرد است و یک بار مراسم عقد او بهم خورده است. پدر پرستو صالحی در سال 87 درگذشته است.

شیطنت های پرستو صالحی به همراه بهاره ارجمند در خیابان های تهران با اهنگ فتانه را ببینید.

شباهت عجیب پرستو صالحی با بهاره ارجمند

B9E9D26D-6892-47E7-8775-B4D3EFEE1B5B

ارسال نظر