دریا مرادی دشت که به تازگی عروس شده است پا در حرفه مدلینگ گذاشت.

دریا مرادی دشت دختر خوشگل ایرانی است که در تعدادی از فیلم های طنز مهران مدیری ایفای نقش کرده است.دریا مرادی دشت اولین نقش بازیگری خود را در سریال تبریز آغاز کرد.دریا مرادی دشت با بازی در فیلم "ویلای من" معروف شد.دریا مرادی دشت به تازگی با پویان گنجی ازدواج کرده است.

دریا مرادی دشت به تازگی عکس هایی از خود منتشر کرد که نشان می دهد این بازیگر حرفه مدلینگ هم شروع کرده است.

در ادامه عکس های این مدلینگ را میبینیم:

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMzLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL3NrWm10Y2xjeXJ2Mi9MVXo5OWhfS2NidywvMTMuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMzLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL2tQVldqREdybnFqeC9MVXo5OWhfS2NidywvNjYuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMzLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL1RoaDNsQVJVZnRIQy9MVXo5OWhfS2NidywvNzcuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMyLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyLzZ2ekxYSUpnMkJiWS9MVXo5OWhfS2NidywvMDAuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMyLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL2ZsZHF1aDF1UTBhaC9MVXo5OWhfS2NidywvMTQuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMyLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL2dCUHZ2YThxQ1gxRy9MVXo5OWhfS2NidywvMTIuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyLzhXWWpWVVdwblBncy9MVXo5OWhfS2NidywvOTkuanBn

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL2t3MmFtWURVSFJXeS9MVXo5OWhfS2NidywvNzc4LmpwZw__

aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLnBhcnNuZXdzLmNvbS9zZXJ2ZXYyL0ZtRlJRZ3A2eG9kOS9MVXo5OWhfS2NidywvMTUuanBn

 

ارسال نظر