سنگ مزار علی انصاریان آماده شد و تنها آرزوی ننه علی را از زبان سازنده سنگ مزار بشنوید.

علی انصاریان زاده 14 تیر 1356 است. علی انصاریان حرفه خود را از فوتبال شروع کرد و بعد از رها کردن فوتبال وارد دنیای هنر شد و مشغول بازیگری و مجری برنامه های تلویزیونی بود.علی انصاریان همیشه بخاطر انتقاد های تند در برنامه های زنده حاشیه ساز شده بود.علی انصاریان سر انجام در تاریخ 15 بهمن 1399 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت.

ستگ مزار مرحوم علی انصاریان آماده شده است و تنها آرزوی ننه علی انصاریان را از زبان سازنده سنگ مزاردر این فیلم بشنوید.

ارسال نظر