جزئیات دستگیری رضا عطاران در کانادا را بخوانید.

رضا عطاران متولد 2 اردیبهشت سال 1347 است.او در رشته اقتصاد دیپلم خود را گرفت.رضا عطاران در سال 1360 در تئاتر اولین نقش خود را ایفا کرد و بازی در این نقش تا سال 1371 ادامه پیدا کرد.رضا عطاران در سال 1380 کارگردانی سریال زیر آسمان شهر را به عهده داشت.

مجید صالحی در برنامه دورهمی،خاطره ای از دستگیری رضا عطاران در کانادا تعریف کرد که در ادامه مشاهده می کنید:

ارسال نظر