بعد از برنامه هم رفیق رضا صادقی از علی انصاریان به شدت عصبانی شد.

رضا صادقی خواننده مردادی کشور ایران است. رضا صادقی اول کار خود را با تلاوت قران آغاز کرد.رضا صادقی با یک دختر ایرانی ساکن آلمان ازدواج کرد. رضا صادقی در برنامه همرفیق به همراه علی انصاریان حضور پیدا کرد.

علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال که وارد دنیای بازیگری شده بود به دلیل کرونا جان باخت.

رضا صادقی به تازگی عکس از حضورش در برنامه هم رفیق شهاب حسینی که همراه علی انصاریان بود را منتش کرد. او درشرح این عکس پرده از راز سالها ممنوع الفعالیت بودنش دادو اینطور نوشت:

تو جز معدود آدمهایى بودى که خبر داشتى از سالى بارها ممنوع فعالیتهام ، از سکوت درد من و قضاوت بقیه ...

اون شب بهت کلى گفتم ، على دوتا فیلم دارى جشنواره اینم اولین حضورته و توهم کلى دلت حالش خوبه ، جان من ، مراقب باش چیزى نگى که بعد داستان بشه برات ...

گفتى ، تو جلوم و بگیر و بعدش کلى خندیدیم به اینکه اگه جایزه گرفتى جشنواره پشت میکروفون چى میخواى بگى و و و ...

اره دلم برات تنگ شده ، و بین ما دیواراى سنگیه رفیق ..

بعد برنامه قبل از اینکه بگم ، گفتى بابت حرفم که گفتم " دنیا وایسته پیاده شم " معذرت میخوام میدونم ناراحتت کردم ...

اره ناراحتم ازت.

درگذشت رضا صادقی و خواهرش در حادثه ای ناگوار+عکس

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر