بابک خرمدین / پدر بابک خرمدین / قتل بابک خرمدین

پدر بابک خرمدین درگذشت

اکبر خرمدین، پدر بابک خرمدین که چندی پیش پس از به قتل رساندن پسر خود دستگیر شده بود، به‌دلیل بیماری درگذشت.
وی به اتهام قتل فرزندانش بابک، آرزو و دامادش فرامرز در زندان به‌سر می‌برد

 

ارسال نظر