نفیسه روشن از دخترش رونمایی کرد.

ستاره پارسی : نفیسه روشن تصویری را در حال بازی با توله ببرهای ناز و بامزه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: گاهی با عشق ببری درنده رام و با محبت میشود. و آدمیزاد با محبت و عشق درنده میشود!!!. براستی انسانها عشق واقعی رو میفهمن یا حیوانات؟  گفتم یادی کنم از دخترم مایا

 

ارسال نظر