نفیسه روشن عکس جدیدی از خود منتشر کرد، تغییر چهره عجیب او باورنکردنی است.

به گزارش ستاره پارسی : نفیسه روشن عکسی از خود منتشر کرد که تغییر چهره او باورنکردنی است.نفیسه روشن در سیزدهم اردیبهشت سال 1361در محله باغ صبا تهران به دنیا آمد.نفیسه روشن لیسانس حقوق اسلامی دارد.نفیسه روشن از همان بچگی به بازیگری علاقمند بود و آرزویش این بود که روزی بتوانن بازیگر شود.نفیسه روشن یکبار ازدواج ناموفق داشت که در حال حاضر مجرد است.

نفیسه روشن

ارسال نظر