مهراب قاسم خانی با انتشار این عکس همه چیز را درباره کرونا گرفتنش لو داد.