عکس کمتر دیده شده از اوضاع وخیم علی انصاریان روی تخت بیمارستان.