بدترین و خنده دارترین شرط بهنوش بختیاری برای ازدواج شما را متعجب خواهد کرد.

بهنوش بختیاری همسر محمدرضا آرین است. بهنوش بختیاری ته تغاری خانواده 6 نفری است.پدر بهنوش بختیاری از لرهای غیور ایرانی است. بهنوش بختیاری همیشه حواشی زیادی به دنبال دارد.

بهنوش بختیاری در صفحه رسمی خود داشتن خانه را یکی از بدترین شرایط ازدواج می داند. او در پستی چنین نوشت:

آروم آروم چنین چیزی میشه دغدغه‌ی اون‌ها⁣

و البته سوال مهم والدین دختر!⁣

اما کسی نیست از همون پسر بپرسه:⁣

بلدی عشق بورزی؟⁣

بلدی شکست خوردی بلند شی؟⁣

بلدی اگه همسرت اشتباه کرد، در کنار هم درستش کنین؟⁣

بلدی به زن احترام بذاری،⁣

تا به خودت احترام گذاشته باشی؟⁣

و از همه مهم تر:⁣

بلدی شادی رو تو زندگی کسی بیاری؟⁣

راستی، زیبایی رو در چی می بینی؟⁣

از همسرت واقعا چه انتظاری داری؟⁣

نه!⁣

اغلب با مرد با این دیدگاه برخورد نمی‌شه!⁣

پسری مرد محسوب می‌شه⁣

که خونه داشته باشه!⁣

حالا اگر غم رو هدیه کرد به یک زن،⁣

یا مثلا زن رو تحقیر کرد مهم نیس!⁣

اصلا مهم نیست که مرد خسیس باشه،⁣

برای شادی خودش و زنش وقت و پول نذاره،⁣

مهم اینه که با پول‌هاش خونه خریده باشه.⁣

این اصل از کجا اومده مهم نیست،⁣

مهم اینه که چنین چیزی بخشی از آموزش‌های غلط ماست⁣

و باید فکری به حالش کرد.⁣

پی‌نوشت:⁣

قطعا اقتصاد بخش مهمی از زندگیه و این متن در رد ضرورت داشتن حداقل‌ها برای یک شروع امن نیست ولی باید توجه کرد که زندگی مشترک را با یکسری حداقل‌های اقتصادی می‌توان تشکیل داد اما موارد مذکور دیگر که اصلا به آنها توجه نمی‌شود، نه تنها حداقل آنها، که باید با اطمینان از وجود حداکثری آنها وارد زندگی مشترک شد!⁣

پی‌نوشت۲:⁣

بطور کلی! وقتی مهمترین معیارهای ازدواج مادی باشه، مشخصا بیشترین تلاش و افتخار طرف مقابل هم صرف بدست آوردن مادیات بوده که نتیجه‌ای نخواهد داشت بجز غفلت از بقیه موارد!⁣⁣

Screenshot_2021-02-21+Behnoosh+Bakhtiari+(+behnoosh_bakhtiari)+•+Instagram+photos+and+videos

 

ارسال نظر