کار غیر اخلاقی این خانم بازیگر به همراه دوستانش در جشن تولد حاشیه ساز شد.