همه چیز راجعبه مرد 2 زنه اینستاگرامی (علی شکارچی) را در این متن بخوانید.

علی شکارچی مرد 2 زنه ای که به تازگی در اینستاگرام بر سر زبان ها افتاده است!!

عکس هایی که علی شکارچی در صفحه اینستاگرام خود منتشر میکند توجه کاربران را به خود جذب کرده است!!!

علی شکارچی و همسرانمشون عارلیا و ماریا جواب منتقدین به سبک زندگیشان را دادند: "من و دوتا عشقام هیچ مشکلی باهم نداریم،شما اگه مشکل داری سرت رو بزن تو دیوار راحت بشی"

 

علی+شکارچیمم

علی+شکارچی

ارسال نظر