مونا برزویی ترانه سرای ممنوع الکار در پی سوال آزاده نامداری در مورد حجاب جوابی دندان شکن وکوبنده به او داد.

آزاده نامداری مجبری سابق صدا و سیما ایران که چند روزی است خبر فوت آزاده نامداری بسیار حاشیه ساز شده است حالا اخباری از گوشه و کنار زندگی آزاده نامداری هنوز به گوش می رسد.آزاده نامداری در برنامه ای که مجری ان بود و مونا برزویی به عنوان مهمان برنامه حضور داشت سوالی را مطرح کرد:

که حاضر هستی بخاطر مجوز حجابت را اصلاح کنی و جواب مونا برزویی جوابی کوبنده به آزاده بود در ادامه ببینید.

مونا برزویی ترانه سرایی ست که چندین سال است ممنوع الکار و ممنوع الفعالیت شده است. وی در برنامه آبان با اجرای آزاده نامداری حضور یافت و از مشکلات کاری خویش در چند سال اخیر سخن به میان آورد.

مونا برزویی

وی علاوه بر ممنوع الکاری ممنوع الخروج هم هست. و دیگر به کارهایی که وی ترانه سرایش باشد مجوز نمی دهند. آزاده نامداری از وی می پرسد آیا حاضر است برای گرفتن مجوز حجابش را اصلاح کند و وی نیز در پاسخ می گوید:

حاضر نیست برای گرفتن مجوز نقاب به رویش بزند.

 

ارسال نظر