شایعات پیش آمده در مورد عدم بارداری آزاده نامداری صحت نداشت،فیلم بارداری او پخش شده است.

آزاده نامداری که امسال خانواده اش را سیاه پوش کرد، لحظاتی پیش درگذشت.شایعاتی از بارداری آزاده نامداری به گوش می رسد ولی آیا بارداری آزاده نامداری صحت داشت؟برخی مدعی شده بودند که او باردار نیست ولی فیلم بارداری آزاده نامداری پخش شده است.

ارسال نظر