بزرگترین اشتباه در برخورد با احساسات مان سرکوب کردن آنهاست

دنیای احساسات انسان ها با هم متفاوت است. اینکه چگونه احساسات خود را کنترل کنیم امری مهم است. سرکوب احساسات ممکن از پیامد های مخربی برای ذهن و روح و.. داشته باشد و این امر غیر قابل جبران است.

در این فیلم ما به شما آموزش می دهیم چگونه احساسات خود را کنترل کنید.کنترل احساسات برای حال خود بسیار مهم است.

کنترل احساساست امری سخت است.انرژی درون بدن در جریان های منظم و فراتر از بدن در زمینه های تابشی حرکت می کند.

همانطور که سرکوب احساسی به یک عادت ناخودآگاه تبدیل می شود و انرژی هیجانی داخل آن قرار می گیرد، حرکت آزاد انرژی حیاتی به تدریج تضعیف می شود. فکر می کنم یک رودخانه عجیب و غریب که در آن روزها چندین سنگ بزرگ را پرتاب می کند. در طول یک عمر، رودخانه اش مسدود می شود، کاهش می یابد، و کند می شود. به همین ترتیب، طی یک دوره زندگی انسانی، سرکوب عادت های انرژی عاطفی به هم ریخته می شود و رودخانه ای است که بارها و بارها از نور رنج می برد.

 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها