دانشمندان اعلام کردند که افراد عینکی کمتر به کرونا مبتلا میشوند.

‌دیلی میل گفته که دانشمندان اعلام کردند افرادی که عینک میزنند تا سه برابر کمتر به ‎ کرونا مبتلا می‌شوند.چون کمتر به چشمشان دست میزنند.

اکثرا عینکی ها ازین قضیه شاکی بودند که وقتی ماسک میزنند شیشه ی عینکشان بخار میگیرد و دیدن برایشان سخت است ولی ازین به بعد باید خوشحال باشند چون ثابت شد که عینکی ها کمتر به کرونا مبتلا میشوند!!

شرایط سفرهای نوروزی در تعظیلات عید اعلام شد+توضیحات

ارسال نظر