این موجود به عنوان زن ذلیل ترین موجود دنیا شناخته شده است.

مارمولک‌ ها خزندگانی ارزشمند برای محیط زیست هستند که جمعیت آنها در سراسر کره زمین به جز قطب جنوب و قطب شمال پراکنده شده‌ است. در دنیا حدود ۱۱ هزار گونه خزنده وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ گونه مارمولک است، با این حساب از نظر تنوع گونه‌ای و فراوانی شاخص‌ترین خزنده مارمولک ها هستند.

ببینید این نوع مارمولک برای راحتی خواب جفت خود چه کار میکند!

مارمولک

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر