عکس فرشته حسینی و یک نوزاد حواشی جنجالی را به وجود اورد .