علی انصاریان در آخرین برنامه هایش که شرکت در برنامه COM ON TV بود موهای مجری را زد!

علی انصاریان چهره مردمی و خندان روی دنیای فوتبال و هنر کشورمان را به تازگی از دست داده ایم اما همچنان یاد علی انصاریان را در برنامه های مختلفی که حضور داشت زنده می کنیم تا کمی از غم و شوک نداشتن علی انصاریان این چهره سرشناس کشورمان بکاهیم.

 یکی از برنامه هایی که علی انصاریان در اواخر عمر در آن حضور یافت برنامه "COME ON TV" بوده که با اجرای محمد سوری برگزار می شود.

مجری این برنامه گفت : هفته اول دی ماه علی انصاریان مهمان این برنامه بود و لحظات بسیار دلچسب و تکرار نشدنی را تجربه کردیم اما با شنیدن خبر بیماری علی انصاریان در بهمن ماه صبر کردیم و به این امید بودیم که وی سلامتش را به دست آورد و به عنوان یک سورپرایز این بخش از برنامه را پخش کنیم اما متاسفانه با شنیدن خبر فوت علی انصاریان شوک بزرگی به جامعه ورزشی و هنری و خانواده ایشان و مردم وارد شد.

تصمیم گرفتیم با کسب اجازه از خانواده محترم انصاریان بخش اول این برنامه را پخش کنیم تا هم یاد علی انصاریان را زنده نگه داریم و هم درخواست صبر ومسئلت داشته باشیم برای خانواده عزیزش.

در این برنامه باید علی انصاریان و مجری به مسابقه باهم می پرداختند و داخل بادکنک هایی را که به رنگ آبی و قرمز بود می دمیدند و لیوانی را که داخل آن توپ کوچکی بود به وسیله آن بادکنک هدایت می کردند به طرف میز رقیب.

علی انصاریان در این رقابت بامزه برنده شد و جایزه او این بود که هر کاری در پاکت نوشته شده بود را انجام دهد.

علی انصاریان

علی انصاریان مجری را شوکه کرد

علی انصاریان باید موهای بلند مجری برنامه "COME ON TV" را قیچی می کرد و جالب است که هرچه مجری اصرار کرد که این کار انجام نشود اما علی انصاریان قیچی را به دست گرفت و با جدیت و دقت تمام موهای محمد سوری را کوتاه کرد.

روحش شاد و یادش گرامی

منبع: خبرگزاری رکنا

ارسال نظر