شکار گروهی با استفاده از فریب دادن پرندگان یکی از شیوه‌های مرسوم شکارچیان غیرمجاز است.

در این روش شکارچیان در کنار پرندگان مصنوعی مخفی می‌شوند تا دسته‌های پرندگان به سمت آنها بیایند. در لحظه نزدیک شدن پرندگان، شکارچیان به صورت گروهی اقدام به تیراندازی می‌کنند.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر