عکسی که ریحانه پارسا در اینستاگرام خود منتشر کرده است گویی معتاد شده است، ترس از تجاوز او را به این روز انداخت.

ریحانه پارسا متولد 1 اسفند 1377 است.ریحانه پارسا بخاطر حواشی که برای خود درست کرده است به خامی مشهور شده زیرا او همیشه میخواهد دیده شود.ریحانه پارسا در سریال پدر با سینا مهراد همبازی شد و اوج درخشش ریحانه پارسا در این سریال بود.ریحانه پارسا ترس از تجاوز را در پست اینستاگرامی اش عنوان کرده است.

ریحانه پارسا با انشار پستی از تجاوزش گفت در حالی که او سیگار به دست است:

سالم بود که برای بار اول به من تجاوز شد!

از آنجایی که ظاهرم به عمد یا غیر عمد سن من را بیشتر نشان میداد

آن اتفاق را هیجانی از سر احساس و عشق طرف مقابل تلقی کردم

به اصرار خودِ فرد رابطه ما از دور به صورت تلفنی چند شب در هفته حفظ شد

ازدواج مجدد ریحانه پارسا با یک سیاه پوست+عکس

در تمام طول دو سال من از ترسی که به جان و تنم افتاده بود از خانه بیرون نیامدم و هر چیزی را بهانه می کردم برای خانه نشینی؛ و دل خوش به تماس های آن شخص؛

به خودم آمدم ۲ سال گذشته بود و من باید تسلیم این تعرض که حقیقتاً صورت گرفته بود می شدم!

اکنون ۵سالی از آن نیمه شب می گذرد

و من امروز بعد از این همه سال به حقیقتِ تاریکِ رخداده در نقطه ایی از زندگیم خیره شدم؛

برای بار هزارم با خودم تکرار می کنم:((قبول واقعیت نصف موفقیت است))...

عادت به این نوع نوشتن نداشتم؛

«از شما می خواهم با خواندن نگاهِ شخصِ من به این موضوع،

((نگاهی به نقاط تاریک خود که نهان است بیندازید

 

 

ارسال نظر