اعترافات زنانی که قاتل زنجیره ای بودند .

در این فیلم زنانی که قاتلان زنجیره ای بودند و شکنجه های خوفناکی که انجام می دانند را مشاهده می کنید.

این زنان به قدری مخوف و وحشتناک بودند که انگار فیلم ارّه به واقعیت پیوسته است.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر