خرس گریزلی در آلاسکا از دست گرگ سفید فرار کرد.

یک گرگ سفید در پارک و منطقه حفاظت شده ملی کتمای در آلاسکای آمریکا اقدام به شکار کردن یک خرس گریزلی کرد.خرس گریزلی برای فرار از دست گرگ سفید به داخل رودخانه رفت.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر