فوق تخصصان اطفال در مورد علائم بیماری کرونا میگویند که در هر کودکی به شکل های مختلف ظاهر می شود.

علائم ابتلا به کرونادر کودکان متفاوت است.فوق تخصصان اطفال در این خصوص توضیح داند که کودکان هم به کرونا مبتلا می شوند.و علائم بیماری کرونا در آن ها با بزرگسالان متفاوت است.کرونا در کودکان خود را با علائم گوارشی یا تنفسی نشان نمی دهدبلکه علائم دیگری دارد یا این که کلا بدون علائم است.

وقتی ویروس کرونا شیوع پیدا کرد .همه بر این باور بودند که کودکان مبتلا نمی شوند.اما به مرور بروز علائم در کودکان نیز ظاهر شد اما ه صورت خفیف بود.

کودکان کرونایی

اغلب کودکان مبتلا به کرونا علائمی چون بیماری،آبریزش بینی و تب داشتند.البته به صورت خفیف بود .که هر چه این بیماری در بدنشان شدت پیدا می کرد علائم نیز شدیدتر می شدند.وعلائم دیگری مثل بدن درد و اسهال در آن ها نیز ظاهر می شد.

رنگ پریدگی،بروز لکه در پوست،سردی بدن و به سختی نفس کشیدن،لب ها کبود،تشنج،اظطراب و پریشانیو خواب آلودگی از مهمترین علائم ابتلا کودکان به کرونا است.

کودکان کرونایی

شست و شوی مرتب دست ها و حفظ فاصله اجتماعی با افراد و استفاده از ماسک در زمان حضور در جامعه بسیار ضروری است.وکودکان باید در مواقع ضروری از خانه خارج شوند.

ارسال نظر