برخی از گروهای خونی در روند بیماری کرونا تاثیر گذار است.

در تحقیقات مربوط به بیماری کرونا دانشمندان چینی به نکته ای برخوردند.که اکنون مورد توجه کارشناسان آلمانی و نروژی قرار گرفته است.در برخی گروه خونی نارسایی تنفسی بیشتر است.درباره تأثیر گروه خونی در ابتلای افراد به ویروس کرونا نوشت؛ محققان تحقیقات جدیدی را در این باره انجام داده اند ولی هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛یک آزمایش جدید بر روی مبتلایان به ویروس کرونا در چین ،ارتباط بین گروهای خونی A_B_O و ویروس کرونا را نشان داد

در گزارش مذکور آمده است گسترش سریع ویروس کرونا در جهان باعث شده، منابع بهداشتی و آزمایشگاهی موجود و شناسایی و اولویت بندی افرادِ در معرض خطر یک چالش اساسی محسوب شود.

گروه خونی

در گزارش مذکور آمده است گسترش سریع ویروس کرونا در جهان باعث شده، منابع بهداشتی و آزمایشگاهی موجود و شناسایی و اولویت بندی افرادِ در معرض خطر یک چالش اساسی محسوب شود.

از نتایج مربوط به مراقبت‌های بهداشتی که بر روی ۱۵۵۹ فرد در بیمارستان NYP در نیویورک با گروه‌های خونی مشخص آزمایش شده، این موضوع مشاهده شد که در مقایسه با گروه‌های خونی سهم مبتلایان با گروه خونی A بیشتر و سهم مبتلایان با گروه خونی O در بین بیماران کرونا کمتر بود.

این نکته هم بسیار حائز اهمیت می‌باشد که در هر دو مورد نتیجه، فقط در گروه‌های خونی Rh مثبت اتفاق افتاد.

 

 

 

ارسال نظر