مردم قروه با کشتی گیر پیشکسوت خداحافظی کردند.

پیکر زنده یاد “ بهمن امانی ” از پیشکسوتان کشتی کشور و استان با حضور مردم و جامعه ورزشی شهرستان تشییع و در زادگاهش قروه به خاک سپرده شد.

 وی یکی از بنیانگذاران کشتی در شهرستان قروه بود که علاوه بر مربیگری در عرصه بین المللی و المپیک نیز داوری کرده بود.

ارسال نظر