ابوالفضل حبیبی

بازیکن تیم ملی با ضربات هولناک چاقو به قتل رسید.

ساعت ۹ شب ۱۹ آبان امسال، درگیری چند نوجوان مقابل سالن ورزشی کوثر شهر مرند رنگ خون گرفت.

در این درگیری جوان ۱۷ ساله به نام ابوالفضل حبیبی بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

یکی از دوستان ابوالفضل در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت:"ابوالفضل ورزشکار حرفه ای ورزش بوکس بود

و در موی تای و کیک بوکس و ام ام ای، به صورت‌ حرفه ای ورزش می کرد.مدتی قبل او به تیم ملی بوکس دعوت شد و قرار بود ده روز دیگر برای مسابقات به اردوی تیم ملی برود."

شب حادثه ابوالفضل و دوستانش در حال ورزش در سالن کوثر بودند که دو برادر با ابوالفضل درگیری لفظی پیدا می کنند.

گفته می شود این دو برادر که از دوستان ابوالفضل بودند به او گفته بودند تو با پارتی بازی به تیم ملی دعوت شدی و درگیری بر سر همین موضوع رخ داده بود.

در نهایت درگیری بالا گرفته و منجر به خشونت فیزیکی و در نهایت قتل ابوالفضل حبیبی شد.

ابوالفضل حبیبی تک فرزند خانواده بود.

 

ارسال نظر