فیلمی از بدنسازی زنان محجبه در سومالی ببینید.

یک مرکز تناسب اندام و بدنسازی در سومالی به زنان محجبه این فرصت را داده تا با حضور در آن با انجام حرکات ورزشی و استفاده از دستگاه‌های مختلف به تمرین ورزشی بپردازند.

ارسال نظر