تصویری از صف دیدار با رئیس دولت نهم و دهم مقابل خانه‌اش در نارمک منتشر شده که خبر ساز شده.

منزل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق پس از پایان ریاست جمهوری خود هم اینک در میدان 72 نارمک در دورترین نقاط شرقی تهران همچنان محل رجوع جمعی از مردم است. به روایت عکس ها برخی از شهروندان تهرانی روزها با صف کشیدن در مقابل منزل احمدی نژاد ضمن دیدار حضوری و بیان مشکلات خود با محمود احمدی نژاد نامه هایشان را نیز به دست وی می رسانند. تصویری از صف دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم مقابل خانه‌اش در نارمک منتشر شده است که دوباره خبر ساز شده هست.

احمدی نژاد

 رسانه های  نزدیک به احمدی نژاد نوشتند : مردم روزانه از اقصی نقاط کشور برای دیدار با احمدی‌نژاد به میدان ۷۲ نارمک می‌روند.

 

ارسال نظر