محموداحمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم و دهم به سوالاتی در مورد ترورش پاسخ داد

احمدی نژاد گفت:بحث در مورد ترور من جدی است. احمدی نژاد در سفری که به مازندران داشت .در آنجا محمود احمدی نژاد به موضوع تهدیدش پرداخت.

 احمدی نژاد در جواب یکی از حضار که گفته می شود رزمنده و برادر شهید مازندرانی است درباره تهدید به ترور پاسخ داد: من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی است. خودشان می کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا می کنند و بعد دیگران را متهم می کنند!

محمود احمدی نژاد گفت:

البته من یک جان ناقابلی دارم که فدای ملت ایران است. پای ملت ایران ایستاده ام، پای حقوق ملت ایران ایستاده ام، کوچک ملت ایران هستم. جان ما ناقابل است، فدای ملت ایران، فدای عظمت ایران.

احمدی نژاد

البته من مسائل را گفتم و تشریح کردم چون اطلاع دارم که کجاها، چه کسانی می نشینند و چه تصمیماتی می گیرند.

اینها را گفته ام، ضبط کرده ام و در چندین جای مطمئن قرار داده ام. همان هایی را که نوشته ام دنبال کنید، می توانید متوجه بشوید که وابسته به کجاها هستند.نمی توانند از دست ملت در بروند. امروز یک ملت بزرگ و تاریخ ساز در صحنه است.

هر کس در طول تاریخ فکر کرده که می تواند سر ملت شیره بمالد، سر خودش را شیره مالیده است. ملت یک رودخانه عظیم است که تمام آلودگی ها را می شوید و می برد.

 

 

ارسال نظر