احمدی نژاد با دیدن این صحنه تذکر جدی داد.

انتخابات 1400 در 28 خرداد سال جاری برگزار می شود.دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان در دولت نهم و دهم امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه در محل ثبت نام وزارت کشور برای شرکت در انتخابات حضور یافت و ثبت نام کرد.

احمدی نژاد در این درگیری به افراد برای آرامش یافتن تذکر می دهد.

ارسال نظر