۱۹ هزار و ۹۱۶ اختلال چشمی بعد از تزریق واکسن کرونا اتفاق افتاد که از این بین 300 نفر نابینا شدند.