یکی از نگران کننده ترین بندهای توافق ایران و آمریکا برای اسرائیل را در این خبر ببینید.

فواد ایزدی، تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشت: ‌رئیس اسبق اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید که یکی از نگران کننده ترین بندهای توافق ایران و چین همکاری‌های اطلاعاتی دوطرف است، چین در این حوزه پیش از این ورودی نداشته است.

توافق می تواند اهرم فشار آمریکا علیه ایران را تضعیف کند و از نفوذ آمریکا در خاورمیانه بکاهد.

تافق ایران وچین

ارسال نظر