تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد ویلای مادر محمدرضا پهلوی، به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ماهدشت کرج تبدیل شده است.

 تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد ویلای مادر محمدرضا پهلوی، به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ماهدشت کرج تبدیل شده است.

بهمن هدایتی، روزنامه‌نگار با انتشار این تصاویر درباره وضعیت ویلای مادر محمدرضا پهلوی در توئیتر خود نوشت:

ویلا پس از مدتی که متروکه بود در تملک شهرداری ماهدشت درآمد و اکنون سالهاست در اختیار  ادارهٔ ثبت اسناد و املاک منطقه‌ مذکور  است. تمامی الحاقات نما از بین رفته، پنجره‌ها کور شده و پله‌ی ارتباطی جبهه‌ی شرقی به پشت بام را حذف کرده‌اند. از تزئینات داخل پروژه نیز دیگر خبری نیست.

kAWyzKjXMTt0

9paY7n8XuPfF

ارسال نظر