زلزله ای شدید در یکی از شهر های ایران رخ داد

زلزله ای به قدرت 4.4 در مقیاس ریشتر، نهاوند را لرزاند. این زلزله در بروجرد و الشتر نیز احساس شد

زلزله نهاوند را لرزاند

بزرگی: 4.4

محل وقوع: مرز استانهای همدان و لرستان - حوالی نهاوند

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/01/03 16:36:48

طول جغرافیایی: 48.47

عرض جغرافیایی: 34.08

عمق زمین‌لرزه: 19 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

15 کیلومتری نهاوند (همدان)

17 کیلومتری اشترینان (لرستان)

23 کیلومتری گیان (همدان)

 

نزدیکترین مراکز استان:

66 کیلومتری خرم آباد

80 کیلومتری همدان است

 

 

 

 

ارسال نظر