دختر 21 ساله در یک پارک مورد تجاوز مرد سیاه پوش قرار گرفت.

دختری جوان که برهنه و زخمی در کنار خیابان افتاده بود با کمک ماموران پلیس نجات و به اداره پلیس منتقل شد.در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که قربانی زمان بازگشت به خانه مورد تجاوز یک مرد قرار گرفت که به خاطر پوشش سیاهش شناسایی نشد و در حال حاضر تحت پیگرد پلیس قرار دارد.

قربانی این تجاوز بی رحمانه در صحبت هایش با ماموران پلیس گفت که به اجبار مورد تجاوز خشونت آمیز قرار گرفت و مرد بی رحم به شدت او را کتک زد به طوری که توانایی نجات دادن خود را از این تجاوز نداشت و وادار شد تا همخوابی کند .

وی در ادامه افزود که در تمام مدتی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود به خاطر پوشش سیاه و نقابی که روی صورت مرد بی رحم بود نتوانست او را شناسایی کند و از ماموران پلیس درخواست کمک کرد.

 

ارسال نظر