ساعتی قبل قطار در حال حرکت در محور جنوب از ریل خارج شد.

به دلیل خروج قطار از ریل در محور جنوب حرکت قطار ها در این محور متوقف شده است.

 به دلیل خروج  قطار از خط سه واگن باری در منطقه لرستان، محور جنوب مسدود و حرکت قطارها در این محور متوقف شد.

ساعتی پیش سه واگن باری در محور جنوب حد فاصل چمسنگر- سپید دشت از خط خارج شد.

همکاران فنی راه آهن با حضور در محل، در تلاش برای بازگشایی مسیر هستند.

خروج قطار

 

 

 

ارسال نظر