فیلم لحظه دهان باز کردن زمین در ترکیه را مشاهده کنید.

دوربین مداربسته ای در ترکیه لحظه نشست زمین در ترکیه و فرورفتن خودروها در گودال را به ثبت رسانده است.

در این حادثه خودرو های سواری به طرز هولناکی آسیب دیدند.

 

 

 

ارسال نظر