سارق یک منزل در محله جوادیه تهران هنگام فرار از دست زن صاحبخانه از طبقه سوم پایین پرت شد و جان باخت.

ارسال نظر