پسر شمالی که پس از 6 سال حبس در لحظه آخر از اعدام نجات یافت!

رئیس شورای حل اختلاف گلستان احمد جعفری اظهار کرد: محکوم به اعدام جوانی که 6 سال پیش در پی ارتکاب یک کار اشتباه، جان یک انسان را گرفت.

وی تصریح کرد: به درخواست اولیای دم حکم اعدام صادر شد و پس از انجام تشریفات قانونی، رای نهایی و در نوبت اجرا قرار گرفت.

جعفری خاطرنشان کرد: پیش از اجرای حکم اعدام  پرونده به واحد صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان ارجاع و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم از اعدام آغاز شد.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: طی سال‌های گذشته اعضای شورای حل اختلاف بارها به همراه بزرگان دو خانواده به منزل مرحوم مراجعه کردند اما اولیای دم، همچنان بر اعدام اصرار داشتند.

احمد جعفری گفت: به لطف خداوند متعال، صبح امروز و دقایقی پیش از اجرای حکم، اولیای دم رفت و گذشت را ترجیح دادند و بدون هیچ قید و شرطی از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و قاتل را بخشیدند.

 

ارسال نظر