طالبان را به درخت آویزان کرده و به بدترین شکل ممکن اعدام کردند!

طالبان گروه شبه نظام در افغانستان هستند.طالبان از روحانیون سنی تشکیل شده اند.طالبان از شروع حمله آمریکا به افغانستان با آمریکا دشمن شدند.رهبر طالبان در حال حاضر  هبت‌الله آخوندزادهاست.

مردم ولایت کاپیسا در شمال شرق افغانستان پس از دستگیری دو عضو گروه طالبان ، آنها را به صورت برعکس از درخت آویزان کردند و تصمیم به اعدام آنها گرفتند.

مردم پس از آویزان کردن این دو عضو طالبان اقدام به کتک زدن آنها کردند تا بمیرند.

ارسال نظر