در خیابان جنت آباد تهران پلیس با شلیک 2 گلوله سارقان خودرو را بازداشت کرد.

پلیس تهران در جنت آباد حوالی مرکز خرید سمرقند 2 سارق خودرو را به دام انداحت.سارق ها در تعقیب و گریز پلیسی به دام افتادند و با شلیک گلوله پلیس خود را تسلیم قانون کردند.این حادثه عصر چهارشنبه رخ داد که دو سارق خودرو مقابل پاساژ سمرقند در جنت آباد دستگیر شدند.وضعیت فعلی سارق ها هنوز معلوم نیست!

پسر جوانی که با سرقت موبایل با آبروی دختر جوان بازی کرد

منبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر