کودک هشت ساله توسط جوان معتاد همسایه در مینا دشت اصفهان به قتل رسید.

پسر معتاد به خاطر لجبازی با خانواده خود سر پسر هشت ساله همسایه شان را برید. باز هم لجبازی باعث قتل شد. بارها شنیده شده که به خاطر یک لجبازی بچه گانه ، حوادث تلخی اتفاق می افتد ولی این با :

امیرعلی احمدی میرقائد هشت ساله توسط جوان معتاد همسایه در مینا دشت اصفهان به قتل رسید.قاتل سر او را بریده بود.

قتل

 

 اسفند امسال خبر بریدن سر امیرعلی هشت ساله در مینادشت اصفهان اهالی را در شوک و ناباوری فرو برد.

فقط چند دقیقه از ناپدید شدن امیرعلی می گذشت که خانواده اش سراسیمه در کوچه ها و محله ها دنبال او می گشتند و حدود صد کیلومتر دورتر از خانه شان جسد بی جان امیرعلی را در حالی پیدا کردند که سر او بریده شده بود.

عموی امیرعلی در گفتگو با رکنا ماجرای این جنایت هولناک را ینطور شرح داد:«برادر من سه فرزند داشت که امیرعلی فرزند سوم او بود.وقتی امیرعلی ناپدید شد،خانم همسایه به مادر امیرعلی گفته بود پسرم ما را تهدید کرده بود که اگر به او پول ندهیم امیرعلی را می دزدد.بعد از چند دقیقه وقتی برادرزاده ام را در حالی که سرش را بریده بودند پیدا کردیم،پسر همسایه ردیابی و دستگیرشد.شنیده ایم که متهم به قتل امیرعلی اعتراف کرده است.»

عموی امیرعلی در ادامه گفت:«متهم ناهنجاری های رفتاری داشته و سابق بر این با خانواده خودش اختلافاتی دارد.او ظاهرا اعتیاد دارد و برای تامین هزینه مواد مخدر با خانواده اش مشکل مالی پیدا کرده بود.»

پیکر امیرعلی روز گذشته به خاک سپرده شد و خانواده او مراحل قضایی و شکایت از متهم را به زودی انجام خواهند داد.

 

ارسال نظر