دختر 14 ساله تهرانی در شب تولدش به طرز مرموزی از پنجره خانه شان سقوط کرد. مظنون پرونده قتل را منکر شد.

قتل مرموز ساعت حدود 9 شب دوشنبه شب زمانی که زن میانسال و پسرش در حال ورود به ساختمان مسکونی محل زندگی شان بودند ناگهان با پسری مواجه شدند که سراسیمه از ساختمان بیرون دوید و هم زمان صدای کوبیده شدن جسمی را به کف حیاط خانه شنیدند.

در کسری از ثانیه خود را به حیاط رسانده و با پیکر بی جان دختر خانواده مواجه شدند که از منزلشان واقع در طبقه پنجم ساختمان سقوط کرده و جان باخته بود.

شب تولد دخترم بود و دوستانش خانه ما بودند

مادر دختر در اولین تحقیقات قضائی گفت:

«شب حادثه تولد دخترم بود و او چند نفر از دوستانش را دعوت کرده بود.برای اینکه با دوستانش در جمع دخترانه شان راحت باشند،من و پسرم از خانه خارج شدیم و حدود ساعت هشت و نیم که مهمانی تمام شده بود به خانه برگشتیم.همان موقع فروشنده یکی از سوپرمارکت های محله مان را دیدیم که از ساختمان خارج شد و بعد با جسد دخترم روبرو شدیم.»

تنها مظنون پرونده، قتل را منکر شد

با اطلاعاتی که در اختیار ماموران قرار گرفت،فروشنده سوپرمارکت بازداشت شد.این در حالی بود که کفش های او در خانه دختر جوان به جا مانده بود.وی در مواجهه با بازپرس ویژه قتل در دادسرای جنایی هر گونه ارتباطی با پرونده را منکر شد و گفت:«چند وقت قبل با خاله مقتول ارتباط داشتم اما ارتباط ما تمام شده بود.روز حادثه من او را اتفاقی در خیابان دیدم و او به من گفت جشن تولدش است و از من خواست در کوچه منتظر باشم تا برایم کیک تولد بیاورد.همانطور که من منتظر ایستاده بودم دیدم که او از طبقه پنجم سقوط کرد و جان باخت.»

لحظه مرگ یک دزد با سقوط در جوادیه تهران

تحقیقات در این پرونده برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.

 

ارسال نظر