دزدی در متروی تهران با وسیله ای که به ذهنتان هم نمیرسد سرقت میکند!

سارق تهرانی با خونسردی میله های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.

یک سارق در حرکتی عجیب لوازم فلزی مترو را به سرقت می برد.

سارق لوازمی را به سرقت می برد که کمتر کسی به ذهنش می رسد که چنین وسایلی را اصلا می توان در زندگی شخصی مورد استفاده قرار داد.

منبع:خبرگزاری رکنا

 

ارسال نظر