جوان مشهدی در خیابان به یک پسر چاقو زد.

یک جوان مشهدی به شدت در یک بلوار بر اثر ضربه چاقو مجروح شد.

چاقو کشی یک نوجوان در بلوار مشهد رقم خورد.

 گویا سن قداره بندی هم بسیار کاهش یافته و امروز نوجوانان 15، 16 ساله ای را می بینیم که با کوچک ترین بهانه دست به چاقوکشی می برند، عربده می کشند و رعب و وحشت ایجاد می کنند.

چند شب قبل جوانی کم سن و سال در بولوار معلم مشهد درست سر یکی از چهارراه های اصلی روی زمین افتاده بود و عده ای دور او جمع شده بودند. نزدیک که شدم و پرس و جو کردم گفتند عده ای از چند خیابان بالاتر برای زهر چشم گیری! به این محل آمده و او را با چاقو زده‌اند، چاقو به سینه این جوان اصابت کرده بود. این صحنه ها حالا دیگر برای اهالی محل عادی شده است، در همان نزدیکی، انتهای بولوار دانش یک پارک محلی کوچک دیوار به دیوار شهرداری منطقه احداث شده که محل تجمع همین افراد است و چه تاسف بار که پارک های کوچک محلی در بیشتر نقاط همین وضعیت را دارد؛ قماربازی، عربده کشی و چاقوکشی از همین پارک شروع می شود و تا شعاع قابل توجهی، زورگیری، مزاحمت، سرقت کابل های تلفن و وسایل داخل خودروها، مردم را ترسانده و شاکی کرده است.

اهالی دادگر، تربیت، صدف، دانش، قائم مقام و دانشجو در این منطقه با معضل رفت و آمد وقت و بی وقت این افراد و حضور آنان در سر چهارراه ها روبه رو هستند و توقع دارند نیروی انتظامی با گشت هدفمند و برخورد قانونی با این افراد آرامش را به این مناطق بازگرداند.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه

دیگر رسانه ها