مردی که تازه از زندان آزاد شده بود دوباره دست به قتل هولناک زد.

عصر چهاردهم آذر ماه امسال جسد مرد جوانی در پارکینگ خانه ای در غرب تهران پیدا شد. شواهد نشان می داد مرد ناشناس با پیچیده شدن دستمالی دور گردن خفه شده  و به قتل رسیده است. ماموران پلیس در جریان پیدا شدن جسد قرار گرفتند و جسد مرد ناشناس با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

در تحقیقات پلیسی روشن شد جسد متعلق به اکبر 33ساله است که سابقه سرقت در پرونده اش دارد. ماموران پلیس در نخستین گام از بررسی ها به پرس و جو از اهالی ساختمان پرداختند و دریافتند آخرین بار اکبر با دو برادر که از ساکنان همان ساختمان هستند درگیر بوده است.

ردیابی دو برادر آغاز شد و پلیس یکی از آنها به نام میثم را بازداشت کرد. میثم سعی داشت خودش را بی اطلاع از ماجرا نشان دهد اما وقتی فهمید همسایه ها به پلیس گفته اند شاهد درگیری او و برادر بزرگش به نام محمود با قربانی بوده اند لب به اعتراف گشود.

وی گفت:

اکبر سابقه سرقت داشت و در محل همه او را به عنوان دزد سابقه دار می شناختند. آخرین بار وقتی مرا در خیابان دید از من خواست تا موتورم را به او قرض بدهم اما چون از سابقه بد او مطلع بودم قبول نکردم.

وی ادامه داد: اکبر دست بردار نبود و می خواست هر طور شده موتور را از من بگیرد. به همین خاطر با برادر بزرگم که به تازگی از زندان آزاد شده بود تماس گرفتم و از او کمک خواستم. محمود به پارکینگ خانه آمد و با اکبر درگیر شد. دعوا میان آنها بالا گرفته بود که برادرم اکبر را با دستمالی که دور گردنش بود خفه کرد و گریخت و من حالا اطلاعی از مخفیگاه برادرم ندارم.

به دنبال اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود ردیابی برادرش آغاز شد اما وی به محل نامعلومی گریخته بود.

دو ماه از جنایت گذشته بود که سرانجام پلیس رد محمود را یافت و وی را چهاردهم بهمن ماه بازداشت کرد. این مرد سابقه دار به درگیری با قربانی اعتراف کرد.

محمود 43ساله در تشریح جزییات ماجرا گفت: من نگهبان پارک بودم. هفت ماه قبل به خاطر مواد مخدر بازداشت شدم و شش ماه را در زندان بودم. نزدیک به یک ماه بود از زندان آزاد شده بودم.من سر کار بودم که برادر کوچکم با من تماس گرفت و کمک خواست. میثم می گفت اکبر دست از سرش بر نمی دارد و می خواهد هر طور شده موتور برادرم را از او بگیرد. من به پارکینگ خانه آمدم و با اکبر روبه رو شدم. او مرد بد سابقه ای بود و همه در محل او را به عنوان سارق می شناختند.

وی ادامه داد:اکبر به محض روبه رو شدن با من به سمتم حمله کرد و با مشت به سرم زد. دعوا میان ما بالا گرفته بود و همسایه ها جرات نداشتند در دعوا دخالت کنند. من در یک لحظه در پارکینگ را بستم و اکبر را با دستمالی که دور گردنش بود خفه کردم.من جسد را رها کردم و گریختم.

به دنبال اعتراف های این مرد و باز سازی صحنه جرم برای وی و برادرش کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قرار است دو برادر به زودی در دادگاه محاکمه شود. این در حالی است که اولیای دم برای محمود حکم قصاص خواسته اند.

 

ارسال نظر